Avís legal

Condicions generals d’utilització d’aquesta pàgina web
El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús d’aquest lloc web, d’ara endavant “el lloc web”. L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets del lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina
Tots els elements que formen el lloc web, així com l’estructura, disseny i codi font d’aquesta, són titularitat de l’autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografia allotjades en aquesta web corresponen en la seva total propietat als autors citats al costat d’elles. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el previ consentiment d’aquest web. Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d’aquest. Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits. Aquesta web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Protecció de dades de caràcter personal (LOPD)
En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant “LOPD”), catala-assegurances.com l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el / els formulari / s que apareixen a la nostra web es recolliran en fitxers, el responsable es catala-assegurances.com que seran tractats amb l’exclusiva finalitat pròpia del formulari, així com per a l’enviament d’informació comercial la qual ira identificada com a tal. El fet d’emplenar aquests formularis implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens proporciona són seves, exactes i certes. El remitent podrà accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, en els termes i condicions que preveu la LOPD, dirigint-se per escrit al nostre domicili social.

“Cookies”
Aquesta web utilitza “cookies” (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i visualització del lloc web per part de l’usuari. Les “cookies” utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les “cookies” per recollir informació de caràcter personal.

Modificacions
Per tal de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de manera unilateral. Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualssevol altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat
Aquesta web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l’exactitud de la informació continguda en ell, així com tampoc ho fa d’opinions identificades o anònimes abocades per persones i / o entitats en aquest website. En cas de lloguer, arrendament parcial i / o total i venda d’aquesta web excloem tot tipus de responsabilitat del contingut i veracitat en ella inserit, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador / arrendatari.

Hiperenllaços
Els hiperenllaços continguts en el lloc web poden dirigir a pàgines web de tercers i no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre aquesta web ia les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Newsletter
Complint amb el que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”), Corredoria d’assegurances SL l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el / els formulari / s de la nostra web es recolliran en fitxers, el responsable es catala-assegurances.com i seran tractades amb l’exclusiva finalitat pròpia del formulari, així com per a l’enviament , via correu electrònic, de la “Newsletter Comercial” (identificada clarament com a tal), així com de les ofertes, promocions, etc. de tots els nostres productes. El fet d’emplenar aquests formularis implica que el remitent reconeix que la informació i les dades personals que ens proporciona són seves, exactes i certes. El remitent podrà accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, en els termes i condicions que preveu la LOPD, dirigint-se per escrit al nostre domicili social.

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI)
El propietari d’aquesta pàgina web, posa a disposició dels visitants de l’esmentada, una sèrie de dades que segons la Llei 34/2002 de l’11 de juliol. – LSSICE de “Serveis de la Societat i la Informació de Comerç Electrònic”, són d’obligada disposició tant als destinataris del servei com als òrgans competents, i per això es podran trobar a continuació, disposats de forma fàcil, directa i gratuïta: Propietari: Corredoria d’assegurances S.L. C.I.F: xxxxxxxxxxx. Domicili de l’empresa: Avgda. Puig i Cadafalch setembre Argentona 08310 Barcelona. Telèfon de Contacte: +34 93 756 14 62. Nom del domini per identificació: catala-assegurances.com; correu electrònic: info@catala-assegurances.com

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. CONDICIONS D’ÚS
ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L.
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L., l’informa que és titular dels llocs web: www.catala-assegurances.com D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L., notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. amb CIF B61128740 i Registre Mercantil de Barcelona Tom: 29136. Foli: 71. Secció General Fulla: 150379. Inscripció: 1 i domicili social: AVDA. PUIG I CADAFALCH, 9. Codi Postal: 08310. Localitat: ARGENTONA Província: BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@catala-assegurances.com

2. USUARI I REGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació per, accés a i ús dels llocs web de ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina de ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L., totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

La pàgina web de ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis emesos per ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en qualsevol altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.
A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat.
En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web .

3. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços.

ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’usuari a causa de la navegació per Internet.
ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
L’accés a la web: www.catala-assegurances.com no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i / o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

4. PUBLICITAT
La Web: www.catala-assegurances.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.
ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

5. MODIFICACIONS
ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

6. RESERVA DE COOKIES
ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. no és preceptiva la instal·lació de cookies.
L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. informa als usuaris dels seus websites que les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L., amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L., informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça; AVDA. PUIG I CADAFALCH, 9. Codi Postal: 08310 Localitat: ARGENTONA. Província: BARCELONA, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L.
Així mateix, ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’ incompliment d’aquestes condicions.

9. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre l’usuari i ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents, per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L., els jutjats o tribunals de la localitat de Barcelona.

 

 

AVÍS LEGAL DE LES COOKIES A LA WEB

ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. fa servir “COOKIES” per garantir el funcionament correcte del nostre portal web, millorant la seguretat i per obtenir una eficàcia i una personalització superiors dels serveis que oferim als usuaris. Si continueu navegant o premeu el botó “ACCEPTAR” considerarem que accepteu tot el seu ús. Si no accepteu aquest ús, premeu el botó “NO ACCEPTAR”.
Podeu obtenir més informació a la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

POLÍTICA DE COOKIES

1. QUÈ SÓN LES COOKIES?
Les cookies són petits arxius de dades que es reben en el terminal des del lloc web visitat i s’usen per registrar certes interaccions de la navegació en un lloc web emmagatzemant dades que podran ser actualitzats i recuperats. Aquests arxius s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i conté dades anònims que no són perjudicials per al seu equip. S’utilitzen per recordar les preferències de l’usuari, com l’idioma seleccionat, dades d’accés o personalització de la pàgina.
Les cookies també poden ser utilitzades per registrar informació anònima sobre com un visitant utilitza un lloc. Per exemple, des de quina pàgina web ha accedit, o si ha utilitzat un “banner” publicitari per arribar.

2. PER QUÈ UTILITZEM COOKIES?
ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. utilitza cookies estrictament necessàries i essencials perquè utilitzeu els nostres llocs web i li permetin moure lliurement, utilitzar àrees segures, opcions personalitzades, etc. A més, ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. utilitza cookies que recullen dades relatives a l’anàlisi d’ús de la web. Aquestes s’utilitzen per ajudar a millorar el servei al client, mesurant l’ús i el rendiment de la pàgina, per optimitzar-la i personalitzar-la.
Els nostres llocs també poden tenir enllaços de xarxes socials (com Facebook o Twitter). ESTEVE CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. no controla les cookies utilitzades per aquestes webs externes. Per a més informació sobre les cookies de les xarxes socials o altres Webs alienes, aconsellem revisar les seves pròpies polítiques de cookies.
Aquest lloc web utilitza “cookies” de la següent manera:
• Cookie de Google ANALYTICS: Google ANALYTICS és un servei gratuït que ofereix Google Inc. i que recull informació sobre les pàgines de la web consultada, a quina hora, quin navegador Web, etc. Posteriorment, aquesta informació s’envia als servidors de Google Inc. als Estats Units.
• Cookies d’aplicació “Add-this”: Add-this és un servei gratuït que li permet compartir pàgines d’aquest lloc web per diferents mitjans (correu electrònic, xarxes socials, etc.). Add-this compila informació estadística de la vostra navegació per proporcionar publicitat adaptada als seus hàbits de navegació en aquest lloc web o en qualsevol altre lloc.

3. QUIN ÚS LI DONEM ALS DIFERENTS TIPUS DE COOKIES?
Segons la seva finalitat:
• Cookies tècniques: Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d’un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix. Por exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d’opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.
• Cookies de personalització: Aquestes cookies permeten a l’usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l’idioma, configuració regional o tipus de navegador.
• Cookies analítiques: Les cookies analítiques són les utilitzades pel nostre portal web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l’oferta de productes i serveis. Per exemple, mitjançant una galeta analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d’un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.
• Cookies publicitàries / de publicitat: Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d’accés, el contingut editat, etc. Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l’observació d’hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l’usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.
Segons termini:
• Cookies de sessió: Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l’usuari està navegant per la pàgina web i s’esborren al terme.
• Cookies persistents: Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l’usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències triades sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

4. I SI NO VULL TENIR AQUESTES COOKIES O NO FAIG RES AL RESPECTE?
Per complir amb la legislació vigent, hem de demanar el seu permís per gestionar cookies. Si decideix no autoritzar el tractament indicant la no conformitat, només utilitzaríem les cookies tècniques, ja que són imprescindibles per a la navegació per la nostra web. En aquest cas, no emmagatzemaríem cap galeta. En el cas de seguir navegant pel nostre lloc web sense denegar la seva autorització implica que accepta el seu ús.
Tingueu en compte que si rebutja o esborra les cookies de navegació per la Web, no podrem mantenir les seves preferències, algunes característiques de les pàgines no estaran operatives, no podrem oferir-li serveis personalitzats i cada vegada que vagi a navegar per la nostra web haurem de sol·licitar de nou la seva autorització per a l’ús de cookies.
Si tot i així, decideix modificar la configuració del seu accés a la pàgina web, ha de saber que és possible eliminar les cookies o impedir que es registri aquesta informació en el seu equip en qualsevol moment mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del seu navegador:
• Configuració de cookies de d’Internet Explorer.
• Configuració de cookies del Firefox.
• Configuració de cookies de Google Chrome.
• Configuració de cookies de Safari.
Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, pel que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador. També pot ser que utilitzi un altre navegador no contemplat en aquests enllaços com ara Konqueror, Arora, Flock, etc. Per evitar aquests desajustos, pot accedir directament des de les opcions del seu navegador que es troba generalment al menú d’Opcions, a la secció de “Privacitat”. (Si us plau, consulteu l’ajuda del seu navegador per a més informació.)

5. ON PUC OBTENIR MÉS INFORMACIÓ?
Pots trobar més informació sobre cookies a www.allaboutcookies.org o www.youronlinechoices.eu.