Ajuda

1.- Quins documents necessito per contractar una assegurança?
A l’hora de realitzar una assegurança és necessari de disposar del número de pòlissa de l’anterior companyia si existeix, les dades personals i els del vehicle.

2.- Quins altres productes disposeu?
Disposem d’una varietat d’assegurances adaptats a les necessitats del client. Els productes són els següents: assegurances de cotxe, motos, llar, vida i salut, comunitats, comerços i responsabilitat civil.

3.- Quins documents he de portar al meu vehicle?
Hi ha una documentació obligatòria que cal portar en el vehicle com són el persmiso de circulació (substituïble per l’autorització provisional expedida per la Prefectura de Trànsit o pel justificant del gestor que tramiti la transferència) i la ITV corresponent valorada de forma positiva i amb l’adhesiu de la inspecció col·locada en el vehicle.
Hi ha altres documents no obligatoris, però sí recomanables com el document que acredita la vigència de l’assegurança i el rebut de pagament de l’impost de circulació o impost de tracció mecànica.
Segons el que disposa el Reial Decret 1507/2008 del 12 de setembre pel qual s’aprova el Reglament de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil, no existeix sanció per no portar el rebut de l’assegurança, però recomanem portar sempre el justificant del pagament per evitar-nos problemes en cas que els agents no puguin consultar el Fitxer Informatiu de vehicles assegurats (FIVA).

4.- Puc assegurar un cotxe amb una matrícula estranger?
No es pot, l’assegurança del vehicle s’ha de fer en el país on està matriculat el vehicle.

5.- L’assegurança té cobertura al extranejero?
Perquè la seva vehicle disposi de cobertura fora d’Espanya, haurà de contactar amb la seva companyia d’assegurances i sol·licitar la Carta Verda. En aquesta carta s’especifica un llistat de països on la seva Assegurança de Responsabilitats Civil està vigent. Si desitja estar cobert pels danys que pogués patir el seu cotxe, haurà de sol·licitar una ampliació de cobertura en la seva companyia d’assegurances

6.- Qui intervenen en el contracte?
En el contracte d’assegurança d’un cotxe intervenen:
La companyia d’assegurances que ofereix la pòlissa, rebrà el valor de la prima acordada i es fa responsable de l’obligació de pagar les indemnitzacions en cas de sinistre. El titular de la pòlissa (prenedor de l’assegurança), el titular de la pòlissa pot ser diferent a l’assegurat, perquè només és responsable de pagar les primes per l’assegurança. La persona que figura com a assegurat, propietari o propietari del bé o cotxe que s’assegura.
El beneficiari és la persona que ha estat escollida per rebre el pagament de les indemnitzacions en cas de sinistre.
 I finalment el conductor, que és la persona que condueix el vehicle perfectament identificat en la pòlissa, legalment és qui té responsabilitat civil del risc que pugui produir-se per la conducció del vehicle, per la qual danys causats a tercers o béns aliens com a conseqüència de la circulació.

7.- Hi ha llibertat d’elecció de tallers?
Sí, sempre és possible triar el taller que resulti més còmode per al client, encara que en els tallers concertats per les companyies asseguradores, ofereixen condicions especials i exclusives: descomptes, serveis de neteja, preferències en les reparacions, etc.

8.- He notificar-ho a la companyia d’assegurances la meva intenció de vendre el meu vehicle?
Sí, al Art.34 de la Llei de Contracte d’Assegurances s’estableix que un cop realitzada la venda haurà comunica-ho per escrit a l’assegurador o els seus representants en el termini de 15 dies.

9.- Puc suspendre la meva pòlissa temporalment?
Les pòlisses tenen una durada anual i no és possible suspendre-les, Un vehicle, en base a les lleis espanyoles, no pot estar sense assegurança, encara que no aquest en circulació.

10.- Quin és l’horari d’atenció al client?
L’horari d’atenció al client de les companyies asseguradores són les 24 hores al dia, els 365 dies l’any. Per a qualsevol urgència, poseu-vos en contacte amb la seva companyia d’assegurances, pot obtenir més informació a l’apartat 24 hores on apareix la informació necessària per contactar amb la companyia corresponent