Comerç

1 - DADES GENERALS

Província del comerç

Població del comerç

Direcció

Codi postal

Contractar en qualitat de:

Metres totals construïts:

Tipus d’establiment

Activitat (el més detallada possible):

Quantes persones estan ocupades en l’establiment:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 - CARACTERISTIQUES DE L’EDIFICI

Any de construcció:

Nùm. de plantes que componen l’edifici

Mercaderies perilloses emmagatzemades en l’edifici

En el cas que sí, indicar classe, quantitat i ús

Mitjans de prevenció i extinció d’incendis

Extintors

Sortidors d’aigua

Detectors d’incendis

Ruixadors automàtics

Existeix vivenda annexa comunicada amb l’establiment

El parc de bombers més pròxim és troba a:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 - PROTECCIONS

Porta principal

Especifiqui un altre tipus

Portes secundàries

Especifiqui l’altre tipus

Finestres

Especifiqui l’altre tipus

Descripció i façanes de vidre (interiors i exteriors):

Tipus de protecció

Indicar horari de protecció

Sense protecció amenys de 5 metres del terra

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 - CAPITALS

Continent a valor total

Continent a “primer risc”:

Obres de reforma

Contingut

Objectes de valor especial

Relació d’objectes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 - DADES DEL SOL·LICITANT

Telèfon

E-mail

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He llegit i accepto la política de privacitat de CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L.
Desitjo que les meves dades siguin utilitzades amb finalitat d´enviament d´informació comercial (LSSICE)