Comerç

  1 - DADES GENERALS

  Província del comerç

  Població del comerç

  Direcció

  Codi postal

  Contractar en qualitat de:

  Metres totals construïts:

  Tipus d’establiment

  Activitat (el més detallada possible):

  Quantes persones estan ocupades en l’establiment:

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2 - CARACTERISTIQUES DE L’EDIFICI

  Any de construcció:

  Nùm. de plantes que componen l’edifici

  Mercaderies perilloses emmagatzemades en l’edifici

  En el cas que sí, indicar classe, quantitat i ús

  Mitjans de prevenció i extinció d’incendis

  Extintors

  Sortidors d’aigua

  Detectors d’incendis

  Ruixadors automàtics

  Existeix vivenda annexa comunicada amb l’establiment

  El parc de bombers més pròxim és troba a:

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  3 - PROTECCIONS

  Porta principal

  Especifiqui un altre tipus

  Portes secundàries

  Especifiqui l’altre tipus

  Finestres

  Especifiqui l’altre tipus

  Descripció i façanes de vidre (interiors i exteriors):

  Tipus de protecció

  Indicar horari de protecció

  Sense protecció amenys de 5 metres del terra

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  4 - CAPITALS

  Continent a valor total

  Continent a “primer risc”:

  Obres de reforma

  Contingut

  Objectes de valor especial

  Relació d’objectes

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  5 - DADES DEL SOL·LICITANT

  Telèfon

  E-mail

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  He llegit i accepto la política de privacitat de CATALÀ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L.
  Desitjo que les meves dades siguin utilitzades amb finalitat d´enviament d´informació comercial (LSSICE)