Empresa

Català Corredoria d’Assegurances va ser fundada pel Sr. Esteve Català l’any 2000, prèviament va passar 10 anys per Catalana Occident com a agent exclusiu, experiència que li va ser de gran ajuda anys més tard per emprendre el negoci amb més garanties i solidesa. L’equip de treball, vetlla en tot moment per la protecció integral dels seus clients, aportant solucions i idees que cobreixin les necessitats dels mateixos. A més de disposar del Diploma de Mediador d’Assegurances emès per la Direcció General d’Assegurances, TREBALLEM AMB TOTAL INDEPENDÈNCIA respecte les Companyies Asseguradores, d’aquesta manera, assessorem al client amb un tracte més personalitzat i proper, ajustant-nos al que necessita. empresa